EL 22

SCK.1Partvinnade anslutnings- och korskopplingskablar för tele- och datautrustning

RA

Ange under aktuell kod och rubrik

  • kategori och klass...
Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • märkning:

    text som har till syfte att identifiera till exempel installationer. Märkning kan utföras med skylt, märkband, märkbricka eller liknande och placeras på eller i omedelbar närhet av det som ska märkas; jämför skyltning

Till toppen av sidan