EL 22

SCH.4Koaxialkablar på kabelstege, kabelränna e d

AMA

Synligt monterade kablar ska riktas.

Där kabel lämnar stege... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange under aktuell kod och rubrik

  • om koaxialkabel som förläggs...
Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • fästdon:

    don för permanent mekanisk förbindning mellan flera skikt eller föremål (TNC 95) Exempel på fästdon är spik, nit, mutter, spikplåt, expanderdon.

Till toppen av sidan