EL 22

SCGBRANDLARMSKABLAR

RA

Beakta att kabel för brandlarmanläggning kan enligt SBF 110 ha... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • spridningskabel:

    kabel i spridningsnät (SS 4551201)

  • spridningsplint:

    (i teletekniska system:) plint i spridningsnät för fördelning av spridningskablar (SS 4551201)

Till toppen av sidan