EL 22
|
AMA RA
TELE- OCH DATAKABLAR
Generation 
EL 22

SCFTELE- OCH DATAKABLAR

AMA

Separationsavstånd mellan datakabel och kraft-... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Typbeteckningar för telekablar med ledare av metall finns i... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • installationskabel:

    kabel med märkspänningen lägre än 1 kV, avsedd för överföring och av elektrisk energi (SS 4010382); jämför kraftkabel

Till toppen av sidan