EL 22
|
AMA RA
Tele- och datakablar på kabelstege, kabelränna e d
Generation 
EL 22

SCF.4Tele- och datakablar på kabelstege, kabelränna e d

AMA

Synligt monterade kablar ska riktas.

Där kabel lämnar stege... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • fästdon:

    don för permanent mekanisk förbindning mellan flera skikt eller föremål (TNC 95) Exempel på fästdon är spik, nit, mutter, spikplåt, expanderdon.

  • styrning:

    avsiktlig påverkan av egenskap i viss riktning Styrning kan indelas i manövrering, programstyrning och reglering. Se vidare SS 4010601.

Till toppen av sidan