EL 22
|
AMA RA
INSTALLATIONSKABLAR
Generation 
EL 22

SCCINSTALLATIONSKABLAR

AMA

Tennlödda ledarändar får inte användas... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Under denna kod och rubrik anges kablar med märkspänning lägre... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • elinstallationsrör:

  elinstallationsrör eller rör är sammanfattande benämningar på styva rör typ vp-rör, metallrör, flexibla rör, böjliga rör, spiralslang, slang, etc som ska rymma kablar

 • installationskabel:

  kabel med märkspänningen lägre än 1 kV, avsedd för överföring och av elektrisk energi (SS 4010382); jämför kraftkabel

 • kopplingsutrustning:

  kombination av en eller flera säkringar och/eller elkopplare med därtill hörande styr-, mät-, skydds- och reglerutrustning, komplett monterad med alla inre elektriska och mekaniska förbindningar och övriga byggdelar, såsom kapslingar och stativ (SS 4364000)

 • ställverk:

  (i elsystem:) kopplingsutrustning, öppen, delvis skärmad eller kapslad i skåp och huvudsakligen avsedd för fördelning av elektrisk energi

Till toppen av sidan