EL 22
|
AMA RA
Installationskablar på kabelbädd i mark
Generation 
EL 22

SCC.71Installationskablar på kabelbädd i mark

AMA

Utdragning av kabel ska ske med jämn hastighet och på sådant... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange

Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • installationskabel:

  kabel med märkspänningen lägre än 1 kV, avsedd för överföring och av elektrisk energi (SS 4010382); jämför kraftkabel

 • kabelmarkering:

  band, nät eller dylikt placerat i mark över och utmed kabel, även som skylt placerad ovan mark, för att varsko om och ange kabelns läge (SS 4241437)

 • kabelskydd:

  materiel avsedd att skydda kabel mot skadlig påverkan (SS 4241437)

 • samförläggning:

  parallell förläggning av kraftkabel och telekabel när det fria avståndet mellan kablarna, eller de rör de förläggs i, är 0,5 m eller mindre (SS 4241437)

Till toppen av sidan