EL 22

SCC.4Installationskablar på kabelstege, kabelränna e d

AMA

Synligt monterade kablar ska riktas.

Installationskablar... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange

  • om kablar får förläggas i fler än två lager vid...
Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • fästdon:

    don för permanent mekanisk förbindning mellan flera skikt eller föremål (TNC 95) Exempel på fästdon är spik, nit, mutter, spikplåt, expanderdon.

  • installationskabel:

    kabel med märkspänningen lägre än 1 kV, avsedd för överföring och av elektrisk energi (SS 4010382); jämför kraftkabel

  • styrning:

    avsiktlig påverkan av egenskap i viss riktning Styrning kan indelas i manövrering, programstyrning och reglering. Se vidare SS 4010601.

Till toppen av sidan