EL 22
|
AMA RA
Installationskablar i regelkonstruktion
Generation 
EL 22

SCC.221Installationskablar i regelkonstruktion

AMA

Mantlad flerledarkabel som förläggs direkt i regelvägg ska... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange var håltagning i bärande stolpar får göras eller om... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • håltagning:

    åstadkommande av hål, slits, ränna eller dylikt i en konstruktion eller byggnadsdel genom bilning, borrning eller annan liknande arbetsmetod (TNC 95)

  • kabelskydd:

    materiel avsedd att skydda kabel mot skadlig påverkan (SS 4241437)

Till toppen av sidan