EL 22
|
AMA RA
Infällda installationskablar
Generation 
EL 22

SCC.2Infällda installationskablar

AMA

Mantlad strömbelastad kabel får inte förläggas inne... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange

  • val av förläggningssätt enligt SS 4364000
  • om dolt...
Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • elinstallationsrör:

    elinstallationsrör eller rör är sammanfattande benämningar på styva rör typ vp-rör, metallrör, flexibla rör, böjliga rör, spiralslang, slang, etc som ska rymma kablar

  • fuktskyddsskikt:

    materialskikt avsett att försvåra fukttransport såväl i ångfas (fuktdiffusion och fuktkonvektion) som i vätskefas utan övertryck (kapillärsugning) till byggnadsdelar

Till toppen av sidan