EL 22
|
RA
Plöjda kraftkablar
Generation 
EL 22

SCB.73Plöjda kraftkablar

RA

Ange

  • förläggningsdjup
  • omfattning av kabelskydd av...
Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • kabelmarkering:

    band, nät eller dylikt placerat i mark över och utmed kabel, även som skylt placerad ovan mark, för att varsko om och ange kabelns läge (SS 4241437)

  • kabelskydd:

    materiel avsedd att skydda kabel mot skadlig påverkan (SS 4241437)

Till toppen av sidan