EL 22
|
AMA RA
Kraftkablar på kabelstege, kabelränna e d
Generation 
EL 22

SCB.4Kraftkablar på kabelstege, kabelränna e d

AMA

Synligt monterade kablar ska riktas.

Kraftkablar får... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange under aktuell kod och rubrik

Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • fästdon:

    don för permanent mekanisk förbindning mellan flera skikt eller föremål (TNC 95) Exempel på fästdon är spik, nit, mutter, spikplåt, expanderdon.

  • kraftkabel:

    kabel med märkspänningen 1 kV eller högre, avsedd för överföring av elektrisk energi (SS 4010382); jämför installationskabel

  • styrning:

    avsiktlig påverkan av egenskap i viss riktning Styrning kan indelas i manövrering, programstyrning och reglering. Se vidare SS 4010601.

Till toppen av sidan