EL 22

SCEL- OCH TELEKABLAR M M

AMA

Förläggning av el- och telekablar

Kabel ska förläggas så... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Förläggning av el- och telekablar

Beakta att kabel bör... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • drift:

  åtgärder för att hålla en fastighet, installation eller dylikt i funktion (TNC 95); jämför underhåll Till driften räknas till exempel administration, försörjning med energi och vatten. Åtgärder som vidtas med större intervall än ett år räknas vanligen till underhåll.

 • inspektion:

  undersökning av elinstallationen med alla lämpliga sinnen för att fastställa att elmaterielen är vald och installerad på ett korrekt sätt (SS 4364000)

 • kontroll:

  undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95)

 • lågspänning:

  nominell spänning upp till och med 1 000 V växelspänning eller upp till och med 1 500 V likspänning (ELSÄK-FS 2008:1)

 • underhåll:

  verksamhet som syftar till att bibehålla ett visst objekt i brukbart skick; jämför drift

Till toppen av sidan