EL 22
|
AMA RA
Elinstallationsrör i regelkonstruktion
Generation 
EL 22

SBQ.221Elinstallationsrör i regelkonstruktion

AMA

Rör genom bärande stolpe av trä i regelvägg ska dras genom... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange

  • om spikskydd i träregel ska utföras
  • var håltagning i...
Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • håltagning:

    åstadkommande av hål, slits, ränna eller dylikt i en konstruktion eller byggnadsdel genom bilning, borrning eller annan liknande arbetsmetod (TNC 95)

Till toppen av sidan