EL 22

SBQ.21Ingjutna, inmurade eller inputsade elinstallationsrör

AMA

Ingjutna, inmurade eller inputsade elinstallationsrör... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Stålrör i och genom bjälklag kan skadas av till exempel... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • ursparning:

    operation vid vilken en hålighet (slits, ränna eller hål) i en konstruktion tillkommer redan vid tillverkning av konstruktionen genom formsättning, murning eller motsvarande

Till toppen av sidan