EL 22

SBQ.2Infällda elinstallationsrör

RA

Ange

  • om annan beräkningsmetod än enligt belastningstabellerna...
Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • elinstallationsrör:

    elinstallationsrör eller rör är sammanfattande benämningar på styva rör typ vp-rör, metallrör, flexibla rör, böjliga rör, spiralslang, slang, etc som ska rymma kablar

Till toppen av sidan