EL 22

SBQ.13Elinstallationsrör i schakt

RA

Beakta risken för brandspridning vid förläggning... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • elinstallationsrör:

    elinstallationsrör eller rör är sammanfattande benämningar på styva rör typ vp-rör, metallrör, flexibla rör, böjliga rör, spiralslang, slang, etc som ska rymma kablar

Till toppen av sidan