EL 22
|
AMA RA
Elinstallationsrör på väggyta eller takyta
Generation 
EL 22

SBQ.11Elinstallationsrör på väggyta eller takyta

AMA

Elinstallationsrör ska samlas i stråk på sådant sätt att rör... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange

  • högsta antal rör under gemensam klammer
  • hur rörutlopp...
Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • elinstallationsrör:

    elinstallationsrör eller rör är sammanfattande benämningar på styva rör typ vp-rör, metallrör, flexibla rör, böjliga rör, spiralslang, slang, etc som ska rymma kablar

Till toppen av sidan