EL 22
|
AMA RA
Kabelmarkeringar i mark
Generation 
EL 22

SBN.61Kabelmarkeringar i mark

AMA

Kabelmarkering ska användas för all kabel förlagd i... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange

Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • kabelmarkering:

  band, nät eller dylikt placerat i mark över och utmed kabel, även som skylt placerad ovan mark, för att varsko om och ange kabelns läge (SS 4241437)

 • kabelskydd:

  materiel avsedd att skydda kabel mot skadlig påverkan (SS 4241437)

 • kraftkabel:

  kabel med märkspänningen 1 kV eller högre, avsedd för överföring av elektrisk energi (SS 4010382); jämför installationskabel

 • märkning:

  text som har till syfte att identifiera till exempel installationer. Märkning kan utföras med skylt, märkband, märkbricka eller liknande och placeras på eller i omedelbar närhet av det som ska märkas; jämför skyltning

Till toppen av sidan