EL 22

SBN.122Förstärkt kabelskydd av rör

AMA

Kabelskyddsrör ska ha en invändig diameter av minst 1,2... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange

 • om kabelskydd ska förläggas genom plöjning
 • om tätning...
Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • kabelskydd:

  materiel avsedd att skydda kabel mot skadlig påverkan (SS 4241437)

 • kontroll:

  undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95)

 • korrosionshärdig:

  med viss motståndskraft mot korrosion (TNC 95)

Till toppen av sidan