EL 22
|
AMA RA
Stativ för teleutrustning
Generation 
EL 22

SBK.2Stativ för teleutrustning

AMA

Stativ ska bestå av stående profiler, detaljer för... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • fästdon:

    don för permanent mekanisk förbindning mellan flera skikt eller föremål (TNC 95) Exempel på fästdon är spik, nit, mutter, spikplåt, expanderdon.

Till toppen av sidan