EL 22
|
AMA RA
Kabelgenomföringar i rörelsefog
Generation 
EL 22

SBJ.182Kabelgenomföringar i rörelsefog

AMA

Kabelgenomföring i rörelsefog ska utföras med ett cirka 1 m... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • elinstallationsrör:

    elinstallationsrör eller rör är sammanfattande benämningar på styva rör typ vp-rör, metallrör, flexibla rör, böjliga rör, spiralslang, slang, etc som ska rymma kablar

Till toppen av sidan