EL 22

SBJ.1Kabelgenomföringar i vägg eller bjälklag

AMA

Vid genomföring i vägg och bjälklag ska kablar vara... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange i samråd med berörd projektör hur genomföring ska... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • håltagning:

    åstadkommande av hål, slits, ränna eller dylikt i en konstruktion eller byggnadsdel genom bilning, borrning eller annan liknande arbetsmetod (TNC 95)

Till toppen av sidan