EL 22
|
AMA RA
Möbelintegrerade boxar
Generation 
EL 22

SBG.4Möbelintegrerade boxar

AMA

Möbelintegrerade boxar ska vara fabriksmonterade och utförda... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Möbelintegrerade boxar används i till exempel i konferensrum... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • håltagning:

    åstadkommande av hål, slits, ränna eller dylikt i en konstruktion eller byggnadsdel genom bilning, borrning eller annan liknande arbetsmetod (TNC 95)

Till toppen av sidan