EL 22
|
AMA RA
Möbelintegrerade boxar
Generation 
EL 22

SBG.4Möbelintegrerade boxar

AMA

Möbelintegrerade boxar används i till exempel i konferensrum ... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • håltagning:

    åstadkommande av hål, slits, ränna eller dylikt i en konstruktion eller byggnadsdel genom bilning, borrning eller annan liknande arbetsmetod (TNC 95)

Till toppen av sidan