EL 22
|
AMA RA
Uttagspaneler
Generation 
EL 22

SBG.3Uttagspaneler

AMA

Uttagspaneler ska uppfylla kraven enligt ... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Uttagspaneler används i till exempel i konferensrum och ... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • jordfelsbrytare:

    en mekanisk elkopplare som är konstruerad att sluta, bära och bryta strömmar under normala driftförhållanden och medföra öppning av kontakterna då restströmmen uppgår till ett för olika förhållanden givet värde (SS 4364000)

Till toppen av sidan