EL 22
|
AMA RA
Uttagsboxar
Generation 
EL 22

SBG.2Uttagsboxar

AMA

Uttagsboxar ska vara fabriksmonterade och utförda i ... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Uttagsboxar kan användas för att till exempel fördela kraft ... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • jordfelsbrytare:

    en mekanisk elkopplare som är konstruerad att sluta, bära och bryta strömmar under normala driftförhållanden och medföra öppning av kontakterna då restströmmen uppgår till ett för olika förhållanden givet värde (SS 4364000)

  • överströmsskydd:

    anordning som är avsedd att frånkoppla en elektrisk krets om strömmen som flyter i kretsen överstiger ett förutbestämt värde under en specificerad tid (SS 4364000)

Till toppen av sidan