EL 22
|
AMA RA MER
KANALSYSTEM
Generation 
EL 22

SBFKANALSYSTEM

AMA

Grundisolerade ledare får endast användas om kanalen bara... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • golvkanalsystem:

  kanalsystem avsett företrädesvis för mantlade kablar och för helt eller delvis dold förläggning i golv samt försett med golvboxar, brunnar eller pelare för installationsapparater

 • installationskanalsystem:

  kanalsystem, avsett för montering på eller i vägg, oftast i fönsterbänksnivå, vanligtvis försett med skarvar och avgreningar samt installationsapparater

 • kanalsystem:

  även ledningskanalsystem sammanfattande benämning på kanal och kanaldetaljer, som tillsammans utgör en fabriksmässigt tillverkad enhet, vilken är avsedd för dold eller utvändig montering Kanalsystem kan utgöras av ellistsystem, golvkanalsystem, installationskanalsystem, elkanalsystem, vårdrumspaneler.

 • ledningskanalsystem:

  se kanalsystem

 • märkning:

  text som har till syfte att identifiera till exempel installationer. Märkning kan utföras med skylt, märkband, märkbricka eller liknande och placeras på eller i omedelbar närhet av det som ska märkas; jämför skyltning

Till toppen av sidan