EL 22

SBF.5Elkanalsystem

RA

Elkanalsystem är den sammanfattade benämningen på... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • fält:

    (i telesystem:) fält kan utgöra en avgränsad enhet som stativ, enligt SS-IEC 297, skåp, väggyta eller liknande för placering av kopplingsplintar, paneler och övrig utrustning som ska ingå i ett dokumenterat nät (SS 4551201) Fält kan även utgöras av centralutrustning, kopplingslåda eller dylikt.

  • potentialutjämning:

    elektrisk förbindning mellan ledande delar för att uppnå spänningsutjämning (SS 4364000)

Till toppen av sidan