EL 22
|
AMA RA
Installationskanalsystem
Generation 
EL 22

SBF.3Installationskanalsystem

AMA

Installationskanaler och uttagspaneler i Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • installationskanalsystem:

    kanalsystem, avsett för montering på eller i vägg, oftast i fönsterbänksnivå, vanligtvis försett med skarvar och avgreningar samt installationsapparater

Till toppen av sidan