EL 22
|
AMA RA MER
KABELSTEGAR, KABELRÄNNOR, BÄRLINOR O D
Generation 
EL 22

SBDKABELSTEGAR, KABELRÄNNOR, BÄRLINOR O D

AMA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Ytbehandling

Bärkonstruktion... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Beakta BBR beträffande kanalisation och upphängningsanordningar... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • funktionsutjämningsledare:

    ledare som är avsedd för potentialutjämning för funktionsändamål (SS 4364000)

  • kanalisation:

    utrymme eller anordning avsedd att rymma kablar Exempel på kanalisation är kulvertar, kabelstegar, kabelrännor och rör för kablar.

  • skyddsutjämningsledare:

    skyddsledare som är avsedd för potentialutjämning för skyddsändamål (SS 4364000)

Till toppen av sidan