EL 22

SBD.51Montageskenor

AMA

Synliga montageskenor ska förläggas parallellt med tak,... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Beakta att montageskenor kan användas för enstaka kablar som... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • elinstallationsrör:

    elinstallationsrör eller rör är sammanfattande benämningar på styva rör typ vp-rör, metallrör, flexibla rör, böjliga rör, spiralslang, slang, etc som ska rymma kablar

Till toppen av sidan