EL 22

SBC.41Stolparmar

AMA

Elektriskt ledande metallisk förbindelse ska finnas... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Beträffande vägbelysning, se Vägar och gators utformning,... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • fästdon:

    don för permanent mekanisk förbindning mellan flera skikt eller föremål (TNC 95) Exempel på fästdon är spik, nit, mutter, spikplåt, expanderdon.

Till toppen av sidan