EL 22
|
AMA RA
APPARATER, UTRUSTNING, KABLAR M M I EL- OCH TELESYSTEM
Generation 
EL 22

SAPPARATER, UTRUSTNING, KABLAR M M I EL- OCH TELESYSTEM

AMA

Apparater, maskiner och utrustningar ska vara anpassa... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange i klartext, eller genom hänvisning till standard, krav ... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Redaktionens noteringar

Med begreppet självslocknande material menas i RA material ...

Begreppsbestämningar

 • elmateriel:

  materiel som är använd för sådana ändamål som generering, omvandling, överföring, fördelning eller nyttiggörande av elektrisk energi, till exempel maskiner, transformatorer, mätinstrument, skyddsapparater, ledningssystem, apparater och bruksföremål (SS 4364000)

 • fästdon:

  don för permanent mekanisk förbindning mellan flera skikt eller föremål (TNC 95) Exempel på fästdon är spik, nit, mutter, spikplåt, expanderdon.

 • servisledning:

  ledning tillhörande det koncessionerade elnätet med vilken en kundanläggning ansluts till elnätsföretagets distributionsnät (SS 4370102)

 • tillverkare:

  I AMA används tillverkare som samlingsbegrepp för den som tillverkar eller marknadsför en produkt med sitt eget namn eller varumärke eller den som importerar en produkt

 • underhåll:

  verksamhet som syftar till att bibehålla ett visst objekt i brukbart skick; jämför drift

Till toppen av sidan