EL 22
|
AMA RA MER
VENTILER M M I VÄTSKESYSTEM OCH GASSYSTEM
Generation 
EL 22

PSVENTILER M M I VÄTSKESYSTEM OCH GASSYSTEM

AMA

Montering och installation ska utföras enligt... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Ange under aktuell kod och rubrik

Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • drift:

    åtgärder för att hålla en fastighet, installation eller dylikt i funktion (TNC 95); jämför underhåll Till driften räknas till exempel administration, försörjning med energi och vatten. Åtgärder som vidtas med större intervall än ett år räknas vanligen till underhåll.

  • underhåll:

    verksamhet som syftar till att bibehålla ett visst objekt i brukbart skick; jämför drift

Till toppen av sidan