EL 22
|
AMA RA MER
Rivning av el- och teleinstallationer
Generation 
EL 22

BED.6Rivning av el- och teleinstallationer

AMA

Före rivningen ska anmälan göras till nätägaren om elservis... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Material eller varor som ska återanvändas anges under aktuell... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

MER

Arbete mäts och ersätts på sätt som anges... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • drift:

    åtgärder för att hålla en fastighet, installation eller dylikt i funktion (TNC 95); jämför underhåll Till driften räknas till exempel administration, försörjning med energi och vatten. Åtgärder som vidtas med större intervall än ett år räknas vanligen till underhåll.

Till toppen av sidan