EL 22
|
RA MER
Flyttning av transportinstallationer m m
Generation 
EL 22

BEB.7Flyttning av transportinstallationer m m

RA

Demontering av material och varor för återmontering... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

MER

Flyttning av kabel

Arbete mäts i längd.

Flyttning av... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • drift:

    åtgärder för att hålla en fastighet, installation eller dylikt i funktion (TNC 95); jämför underhåll Till driften räknas till exempel administration, försörjning med energi och vatten. Åtgärder som vidtas med större intervall än ett år räknas vanligen till underhåll.

Till toppen av sidan