EL 22

BEB.6Flyttning av el- och teleinstallationer

AMA

Flyttning av elkraftinstallationer

Innan... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Demontering av material och varor för återmontering... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

MER

Flyttning av kabel

Arbete mäts i längd.

Flyttning av... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • drift:

    åtgärder för att hålla en fastighet, installation eller dylikt i funktion (TNC 95); jämför underhåll Till driften räknas till exempel administration, försörjning med energi och vatten. Åtgärder som vidtas med större intervall än ett år räknas vanligen till underhåll.

Till toppen av sidan