EL 22
|
AMA RA
Tillfälliga kraft- och belysningsinstallationer på byggarbetsplats
Generation 
EL 22

BCV.631Tillfälliga kraft- och belysningsinstallationer på byggarbetsplats

AMA

Tillfällig elförsörjning

Leveransspänning för elförsörjning... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Beakta avsnitt AFG.141 Tillfällig elförsörjning och belysning... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • drift:

  åtgärder för att hålla en fastighet, installation eller dylikt i funktion (TNC 95); jämför underhåll Till driften räknas till exempel administration, försörjning med energi och vatten. Åtgärder som vidtas med större intervall än ett år räknas vanligen till underhåll.

 • elkopplare:

  apparat som är avsedd att sluta och öppna en eller flera strömbanor med öppningsbara kontakter (mekanisk elkopplare) eller på elektronisk väg (elektronisk elkopplare) (SS 4364000)

 • enlinjeschema:

  schema där en enda symbol representerar två eller flera objekt som har likartad elektrisk funktion, till exempel tre fasledare eller tre strömtransformatorer i en trefasanläggning

 • huvudcentral:

  se central

 • huvudelkopplare:

  elkopplare i huvudledning (SS 4370102)

 • jordfelsbrytare:

  en mekanisk elkopplare som är konstruerad att sluta, bära och bryta strömmar under normala driftförhållanden och medföra öppning av kontakterna då restströmmen uppgår till ett för olika förhållanden givet värde (SS 4364000)

 • kabelskydd:

  materiel avsedd att skydda kabel mot skadlig påverkan (SS 4241437)

 • mätare:

  don som endast presenterar mätvärde lokalt

 • mätning:

  bestämning av storhetsvärde

 • servis:

  sammanfattande benämning på servisledning och servissäkring samt i förekommande fall lastbrytare eller effektbrytare och eventuell servisinföring (SS 4370102)

 • styrning:

  avsiktlig påverkan av egenskap i viss riktning Styrning kan indelas i manövrering, programstyrning och reglering. Se vidare SS 4010601.

 • överströmsskydd:

  anordning som är avsedd att frånkoppla en elektrisk krets om strömmen som flyter i kretsen överstiger ett förutbestämt värde under en specificerad tid (SS 4364000)

Till toppen av sidan