EL 22
|
AMA RA MER
Åtgärder för el- och teleinstallationer
Generation 
EL 22

BCT.6Åtgärder för el- och teleinstallationer

AMA

Åtgärder för kabel i el- eller teleinstallation, till... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Här anges åtgärder som måste vidtas på grund av till... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

MER

Arbete mäts och ersätts på sätt som anges... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • drift:

    åtgärder för att hålla en fastighet, installation eller dylikt i funktion (TNC 95); jämför underhåll Till driften räknas till exempel administration, försörjning med energi och vatten. Åtgärder som vidtas med större intervall än ett år räknas vanligen till underhåll.

Till toppen av sidan