EL 22

BBB.76Utförda undersökningar av system med maskindriven port, grind m m

RA

Ange uppgifter om

  • vilka föreskrifter, standarder eller...
Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • kontroll:

    undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95)

Till toppen av sidan