EL 22

BBB.73Utförda undersökningar av rulltrappssystem och rullrampssystem

RA

Ange uppgifter om

  • vilka föreskrifter, standarder eller...
Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • styrning:

    avsiktlig påverkan av egenskap i viss riktning Styrning kan indelas i manövrering, programstyrning och reglering. Se vidare SS 4010601.

Till toppen av sidan