EL 22
|
RA
STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM FÖR FASTIGHETSDRIFT
Generation 
EL 22

81STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM FÖR FASTIGHETSDRIFT

RA

Gränsdragning mot annat installationssystem eller... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • frekvensomriktare:

  anordning där konstant spänning och frekvens omvandlas till variabel spänning och frekvens; jämför strömriktare

 • givare:

  don som mäter, indikerar eller larmar samt överför resultatet för presentation lokalt eller på annan plats

 • kanalisation:

  utrymme eller anordning avsedd att rymma kablar Exempel på kanalisation är kulvertar, kabelstegar, kabelrännor och rör för kablar.

 • styrning:

  avsiktlig påverkan av egenskap i viss riktning Styrning kan indelas i manövrering, programstyrning och reglering. Se vidare SS 4010601.

 • styrutrustning:

  regler, metoder och don som samverkar på ett logiskt sätt för att åstadkomma styrning (SS 4010601)

 • ställdon:

  don som överför styrsignal till mekanisk rörelse; jämför styrdon

 • säkerhetsbrytare:

  handmanövrerad lastfrånskiljare med bland annat låsanordning och lägesindikering

Till toppen av sidan