EL 22

76.B/1System med maskindriven port - system med vikport

AMA

Maskindriven vikport ska vara försedd... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange

  • om porten ska vara inåtgående eller utåtgående
  • om...
Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • styrning:

    avsiktlig påverkan av egenskap i viss riktning Styrning kan indelas i manövrering, programstyrning och reglering. Se vidare SS 4010601.

Till toppen av sidan