EL 22
|
AMA RA
RÖRPOSTSYSTEM
Generation 
EL 22

75RÖRPOSTSYSTEM

AMA

Strömförsörjning

Rörpostsystemet ska strömförsörjas via... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange om rörpostsystemet är uppdelat i flera delsystem med... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • anvisning:

  beskrivning som anger metoder och hjälpmedel som under rådande förhållanden bör användas för att lösa en viss uppgift på lämpligaste sätt

 • mottagare:

  (i rörpostsystem:) person eller tjänsteställe som avses få det gods som transporteras med patron

 • patron:

  (i rörpostsystem:) lastbärare som löper i transportrör

 • säkerhetsbrytare:

  handmanövrerad lastfrånskiljare med bland annat låsanordning och lägesindikering

 • underhåll:

  verksamhet som syftar till att bibehålla ett visst objekt i brukbart skick; jämför drift

Till toppen av sidan