EL 22

75/11Rörpostsystem - envägs

AMA

Rörpostsystem ska utföras för transport av patroner eller... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • mottagare:

    (i rörpostsystem:) person eller tjänsteställe som avses få det gods som transporteras med patron

Till toppen av sidan