EL 22

74KRANSYSTEM

AMA

Kransystem ska utföras enligt harmoniserade standarder... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange om sammanställningsritning ska bifogas som visar utrymme... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • kontroll:

  undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95)

 • kran:

  lyftanordning som med hjälp av ett icke styrt lastbärande organ kan lyfta och sänka lasten vertikalt och dessutom kan förflytta den horisontellt i en eller flera riktningar (AFS 2006:6)

 • ljusarmatur:

  komplett utrustning (lamphållare, kupor, armar och dylikt) för en eller flera glödlampor, urladdningslampor eller andra ljuskällor (TNC 95)

 • manöverdon:

  del av en anordning som är avsedd att påverkas genom en yttre handling (SS-EN 60204-1)

 • manöverenhet:

  (i rörpostsystem:) manöverpanel med stationsväljare, indikeringar och dylikt

 • säkerhetsbrytare:

  handmanövrerad lastfrånskiljare med bland annat låsanordning och lägesindikering

 • ursparning:

  operation vid vilken en hålighet (slits, ränna eller hål) i en konstruktion tillkommer redan vid tillverkning av konstruktionen genom formsättning, murning eller motsvarande

Till toppen av sidan