EL 22

73RULLTRAPPSSYSTEM OCH RULLRAMPSSYSTEM

AMA

Rulltrapps- och rullrampssystem ska utföras enligt... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Föreskrifter och allmänna råd för permanent... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • huvudelkopplare:

  elkopplare i huvudledning (SS 4370102)

 • lyfthöjd:

  (i hissystem:) vertikalt avstånd mellan det nedersta och det översta stannplanet

 • mätning:

  bestämning av storhetsvärde

 • styrning:

  avsiktlig påverkan av egenskap i viss riktning Styrning kan indelas i manövrering, programstyrning och reglering. Se vidare SS 4010601.

 • säkerhetsbrytare:

  handmanövrerad lastfrånskiljare med bland annat låsanordning och lägesindikering

 • underhåll:

  verksamhet som syftar till att bibehålla ett visst objekt i brukbart skick; jämför drift

Till toppen av sidan