EL 22
|
RA
Fjärrmanöverfunktion
Generation 
EL 22

73.EBEDFjärrmanöverfunktion

Begreppsbestämningar

  • funktionskrav:

    verifierbart krav på en egenskap hos byggnad, anläggning, del därav eller produkt vid bestämd användning (TNC 95)

Till toppen av sidan