EL 22

73.EBEBBrandlarmsfunktion

AMA

Rulltrappa och rullramp inom larmad sektion ska stoppas... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange

  • om brandlarm ska installeras
  • hur signal från...
Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • rullramp:

    maskindriven anordning med rörlig ändlös bana (till exempel av lameller eller band) för transport av personer antingen på samma nivå eller mellan olika nivåer

Till toppen av sidan