EL 22
|
RA
Styrsystem för kontinuerlig drift med beredskapshastighet i installation med rulltrappa eller rullramp
Generation 
EL 22

73.EBCStyrsystem för kontinuerlig drift med beredskapshastighet i installation med rulltrappa eller rullramp

RA

Ange under aktuell kod och rubrik under avsnitt WDH.1... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • manöverdon:

    del av en anordning som är avsedd att påverkas genom en yttre handling (SS-EN 60204-1)

Till toppen av sidan